Pretočni gravitacijski regali

Pretočna skladišča omogočajo hranjenje tako paletiziranega, kot blaga v kartonski embalaži na čim manjši površini skladiščnega prostora. Blago mora biti kar najbolj dostopno, zmanjšajo pa se tudi transportne poti. Izračuni pokažejo, da se kljub večjim začetnim stroškom le ti hitro amortizirajo, torej je namen investicije upravičen.