KLASIČNI – OPERATIVNI LEASING

 • Brez pologa.
 • Od 12 do 60 mesecev (obrokov)
 • Brez stroškov odobritve 75 EUR brez ddv do vrednosti 5000 EUR brez ddv
 • Odobritev v 2 urah!
 • Minimalna vrednost opreme od 500 EUR navzgor!

Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu odkupne vrednosti po koncu leasing obdobja. Predčasni odkup je seveda možen, a za stranko to ni dodana vrednost, saj mora poplačati vse obroke do konca najema in odkup, ki je predčasni in posledično višji.

Klasični leasing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Ob koncu najemnega obdobja ima stranka sledeče možnosti:

 • vrnitev predmeta ob koncu najemnega obdobja,
 • odkup ob koncu najemnega obdobja
 • zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku najemnega obdobja oziroma možnost menjave med trajanjem najema, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram

Pred samim začetkom najemnega obdobja ima stranka tudi možnost sklenitve krovne pogodbe za obdobje 12 mesecev ki se prilagodi finančnim in tržnim potrebam.

Več o produktu “krovna pogodba” si lahko prebereta na spletni strani:  Krovna pogodba poslovnega najema s podjetjem GRENKE.

Zakaj operativni leasing?

Slaba stran finančnega leasinga:

Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.

Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatki:

 • ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
 • kopija osebnega dokumenta in EMŠO
 • ID za DDV pravne osebe
 • številko faksa in stacionarnega telefona – kontaktne osebe
 • e-maill naslov – kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
 • številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila

——————————————————————————————-

Kontkatkni podatki

GRENKELEASING d.o.o.

Verovškova ulica 64a

1000 Ljubljana

www.grenke.si

service@grenke.si

Telefon: 01 582 62 14