PROTIPOTRESNA SKLADIŠČA

 

Patenti in izkušnje s protipotresnimi regali. V podjetju ROSSS protipotresni industrijski regali izkoriščajo tehnološke izkušnje podjetja na področju protipotresne preventive, razvite v več kot 30 letih raziskav. ROSSS nenehno izvaja pomembno strukturno razvojno in preskusno dejavnost, ki je bistvena osnova za načrtovanje visokovarnostnih sistemov na območjih, kjer obstaja nevarnost potresne aktivnosti. V sodelovanju s pomembnimi univerzami izvaja stalne raziskave in eksperimente, na realnih modelih in z numeričnim modeliranjem, na strukturnih komponentah in sistemih z namenom identifikacije optimalnih projektnih kriterijev za gradnjo logističnih sistemov na območjih potresnega tveganja.