Pomični arhivski regali

Pomični arhivski – prevozni regali TRAIN omogočajo hranjenje večje količine arhivskega materiala v enem prostoru, kar znaša najmanj dvojno količino od tiste, ki jo lahko nosi klasični regalni sistem arhiviranja na enakem območju.

Premikanje blokov je lahko ročno-mehansko ali električno ter se vrši po vodilih, ki se montirajo na gotov tlak ali pa vgradijo v tlak.