PALETNI REGALI IRON FIST

PALETNI REGAL IRON FIST – paletni regal prirejen za skladiščenje blaga na paletah. Konstrukcija je sestavljena iz vertikalnih nosilnih stranic iz pocinkane pločevine in vmesnih horizontalnih vzdolžnih paletnih nosilcev. Posebnost paletnega regala Iron Fist je ekskluzivni “U” spoj med vertikalnim stebrom in horizontalnim paletnim nosilcem, ki poveča kompaktnost konstrukcije kot celote.

paletni regali

PALETNI REGAL IRON FIST

Na regal je možno vgraditi dodatno opremo – polnila za paletna okna (police), zaščita pred padcem palet v globino, zaščitne mreže, ležišča za sode in bale, talne ščitnike, talna vodila za viličarje, vmesne viseče konstrukcije – podeste, itd.

paletni regali
MAX. NOSILNOST VERT. STRANICE 30.000 kg
MAX. VIŠINA VERT. STRANICE 12.000 mm
MIN. VIŠINA VERT. STRANICE 1.800 mm
DOLŽINA PALETNIH NOSILCEV od 950 do 4.450 mm
ŠIRINA VERT. STRANIC od 600 do 1.400 mm
STEBER VERTIKALNI DIM. 72 – 92 – 112 – 132 mm
STEBER VERTIKALNI DEB. PLOČEVINE 1,5 – 2,0 – 2,5 mm
OBDELAVA: VERT. STRANICE: pocinkano
NOS. PALET: prašno lakirano

Povezava horizontalnega paletnega nosilca in vertikalne stranice je zagotovljena z ekskluzivnim “U” spojem, ki poveča horizontalno in vertikalno kompaktnost. Nedrseči stik je tako kljub obremenitvam popolno odporen na nihanja, daje stabilnost in protipotresno delovanje celotne konstrukcije

 

Majhna podrobnost, ki naredi razliko: odpravlja soobstoj praznih zarez, ki oslabijo tesnjenje vertikalne stranice, izravnava jekleno konsistenco vzdolž celotnega elementa, ohranja robove brez lukenj, da zagotovi večjo zmogljivost in odpornost na udarce.

 

 

 

 

 

 

Horizontalni paletni nosilec med najboljšimi na trgu – prenese več kot dvakratno deklarino obremenitev. Velika zanesljivost in varnost v nekaj več kot milimetrski debelosti.

 

 

 

Večja dinamična odpornost na vplive med ravnanjem z blagom.

MERILA ZA PROJEKTIRANJE EN 15512: 2009 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Sistemi za nastavljive regale za palete – Načela dimenzioniranja
EN 15620:2009 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Nastavljivi regali za palete – Tolerance, deformacije in prosti prostori
EN 15629: 2009 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Specifikacija opreme za skladiščenje
EN 15635: 2009 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Uporaba in vzdrževanje opreme za skladiščenje
EN 1993-1-1 : 2014 Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij -1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
EN 1993-1-3:2006 Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-3. del: Splošna pravila – Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevino
FEM 10.2.02 The Design of Static Steel Pallets Racking
PRAVILA OBLIKOVANJA EN 10051:2011 Kontinuirano vroče valjane pločevine in trakovi iz legiranih in nelegiranih jekel brez prevleke Tolerance mer in oblik
EN 10149-1:2013 Vroče valjani ploščati izdelki iz jekel z veliko napetostjo tečenja za preoblikovanje v hladnem – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
EN 10025:2005 Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 5. del: Tehnični dobavni pogoji za konstrukcijska jekla z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji
EN 10143:2006 Kontinuirano vroče prevlečene pločevine in trakovi – Mejni odstopki mer in tolerance oblike
EN 10346:2015 Neprekinjeno vroče prevlečeni jekleni ploščati izdelki za hladno oblikovanje – Tehnični pogoji dobave
EN 10219-1:2006 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
EN 10204: 2005 Kovinski izdelki – Vrste certifikatov kontrole
PROTIPOTR. PROJEKTIRANJE EN 16681:2016 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Sistemi za nastavljive regale za palete – Načela potresno varnega projektiranja
EN 1998:2005 Evrokod 8 – Projektiranje potresno odpornih konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
CERTIFIKATI EN ISO 9001 Certifikat sistemi vodenja kakovosti
EN ISO 14001 Certifikat sistemi ravnanja z okoljem
EMAS Shema skupnosti sistemi ravnanja z okoljem in njihovo presojo
ACAI CISI Članstvo v italijanskem združenju za proizvodnjo industrijskih regalov
SA 8000 Certifikat družbene odgovornosti