DRIVE – IN REGALI

Izvedba regalne konstrukcije v obliki tunelnega regala (drive in) se uporablja pri skladiščenju manjšega števila artiklov po pricipu LIFO. Palete se skladiščijo po širini (1.200 mm), poljubno v globino in višino. Temu sistemu skladiščenja pa je potrebno prirediti tudi viličar.

Posebno nagnjena konfiguracija vodil Iron Fist Drive In, omogoča pridobitev več prostora v prehodih za manipulacijo blaga v fazi nakladanja. Vodila so izdelana primerne debeline in dvojnimi gubami, s čimer se povečata zmogljivost in varnost.

Evolucijo Drive-in sistema v avtomatskem smislu predstavlja uporaba satelitov, naprav, ki omogočajo avtomatizacijo vseh drive-in sistemov, optimizirajo izkoriščanje prostornine skladišča, povečajo fleksibilnost skladišča in poenostavitev ravnanja z blagom.

NOSILNOST po zahtevani konfiguraciji
MAX. VIŠINA VERT. STRANICE 12.000 mm
MIN. VIŠINA VERT. STRANICE 1.800 mm
STEBER VERTIKALNI DIM. 72 – 92 – 112 – 132 mm
STEBER VERTIKALNI DEB. PLOČEVINE 1,5 – 2,0 . 2,5 mm
OBDELAVA: pocinkano